tượng ngựa phong thủy

Ngựa (Ngọc) cam đá ngọc Hồng Kông tài lộc hoạnh phát A049

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ngựa bột đá màu cam (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 15cm x 37cm + Khối lượng: 4 kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự kiên nhẫn, sự bền bỉ, lâu dài, sự may mắn và hoạnh phát tài lộc.

Ngựa (Ngọ) bát mã cam bột đá tăng sự kiên nhẫn A036

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bát ngựa bột đá màu cam (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 16cm x 27cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự kiên nhẫn, sự bền bỉ, lâu dài, sự may mắn và hoạnh phát tài lộc.

Tượng Ngựa (Ngọ) xanh ngọc cõng vàng hoạnh phát may mắn A012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ngựa bột đá màu xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 18.5cm x 35.5cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự kiên nhẫn, sự bền bỉ, lâu dài, sự may mắn và hoạnh phát tài lộc. +

Tượng Ngựa (Ngọ) cõng bắp cải bột đá thượng phát tài lộc A006

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ngựa bột đá cõng bắp cải (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 23cm. + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự kiên nhẫn, sự bền bỉ, lâu dài, sự may mắn và hoạnh phát tài lộc.

Tượng ngựa (Ngọ) vàng bột đá tụ tài bền bỉ A030

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ngựa bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 10.5cm x 24cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự kiên nhẫn, sự bền bỉ, lâu dài, sự may mắn và hoạnh phát tài lộc. +